Familierådgiver Anne Hestkjær

Familierådgiver - anne hestkjaer

 Anne Hestkjær uddannet familie- og psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus og Kempler Institute of Scandinavia og har konsultation i Aarhus.

Herudover er jeg uddannet socialpædagog samt psykiatrisk sygeplejerske fra Aarhus Universitetshospital, Risskov (tidligere Psykiatrisk Hospital).
I dag er jeg certificeret PMTO-terapeut og PMTO-gruppeleder (Parent Management Training Oregon), under Socialstyrelsen i Danmark.

Under min uddannelse og i mit daglige arbejde som familierådgiver, er mit speciale familier med børn/unge samt individuelle samtaler hvor der ønskes en bedre personlig trivsel og udvikling i hverdagen.

Mine erfaringer har jeg fra mange års familiearbejde, leder på forskellige psykiatriske døgninstitutioner, socialpsykiatrien samt fra Børne og Ungdoms Psykiatrisk Hospital.

Til dagligt arbejder jeg ved Socialforvaltningen ved Aarhus Kommune som familietrådgiver hvor jeg bla. arbejder med individuel coaching samt med rådgivning og vejledning til børnefamilier, der har vanskeligheder i hverdagen og som har brug for støtte og vejledning.

Jeg samarbejder med familie terapeut Bo Lyby i fælles konsultations lokaler samt faglig sparring i et højt fælles fagligt miljø med hinanden.

Som en del af min private praksis modtager jeg supervision af Speciallæge i psykiatri, Søren Lundholm Jensen. Desuden få jeg egenterapi hos MPF psykoterapeut Göran Bergström samt ved Dispuk i Aarhus.

I forbindelse med større konsultationsopgaver har jeg et tæt samarbejde med psykoterapeut og familierådgiver Ruth Lybæk, Silkeborg.

Ring til mig på tlf. 26 80 34 01 eller skriv til anne.hestkjaer@gmail.com og få en aftale.