PMTO Redskaber til forældre

PMTO Århus – konkrete redskaber til forældre

PMTO er en forældretræningsmetode med baggrund i en evidensbaseret forskning i, hvad der virker på børn med b.la. udadreagerende adfærdsproblemer. Det er primært forældrene, der kommer til sessionerne, og som så får konkrete redskaber med hjem til brug i hverdagens mange udfordrende situationer i samværet med barnet.

Jeg støtter forældrene ved en ugentlig telefonopringning mellem sessionerne, og ved en grundig og konkret forberedelse til næste session i den kommende uge. PMTO metoden fokuserer på ændringer i form af konkrete handlinger, og erfaringen er, at forældrene hurtigt mærker forandringer, når sessionerne går i gang.

Styrk det positivt samspil

I PMTO arbejder jeg med at styrke det positive samspil og mindske konflikter mellem børn og voksne i hjemmet via en række forældreredskaber, som f.eks. god og tydelig kommunikation med barnet, ros og opmuntring af positiv opførsel, at lære barnet at acceptere de grænser den voksne sætter, at forældrene regulere egne følelser i pressede situationer, at skabe rammer for positivt samvær med barnet både i og uden for hjemmet, at løse hverdagens familieproblemer og håndtere konflikter osv. Alt sammen konkrete redskaber til forældrene, der er lige til at bruge i hverdagen.

Læs mere om PMTO (Parent Management Training – Oregon) på Socialstyrelsens hjemmeside  Og pmto.dk.

Ring til mig på tlf. 26 80 34 01 eller skriv til anne.hestkjaer@gmail.com og hør nærmere. Du kan finde mig i Århus

Se også mine ydelser inden for individuel terapi og parterapi.